Postgrau en Gestió i Direcció de Clíniques Dentals

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Programa

1. Gestió d'una Clínica Dental
1.1. El pla de negoci
1.2. Gestió del personal. El líder perfecte
1.3. Com plantejar el servei
1.4. L’empresa sanitària i la funció directiva
1.5. Estudi del control de la gestió
1.6. Comptabilitat i anàlisi comptable
1.7. Costos
1.8. Política d’ aprovisionament i compres
1.9. Sistemes de gestió basats en la qualitat
1.10. L’empresa familiar

2. Màrqueting i Comunicació d'una Clínica Dental
2.1. Introducció al màrqueting
2.2. Màrqueting intern
2.3. Màrqueting extern
2.4. Màrqueting online
2.5. Creació d'un Pla de Màrqueting
2.6. La venda en odontologia

3. Gestió i Fidelització dels Clients
3.1. Investigació de clients
3.2. Tècniques de venda proactiva
3.3. Tècniques de fidelització

4. Gestió de la Qualitat
4.1. Història
4.2. Conceptes bàsics de qualitat
4.3. Cercles de qualitat
4.4. Eines per a l’anàlisi
4.5. Gestió de processos
4.6. Registrar i mesurar: quadre de comandament
4.7. Implementar un Sistema de Gestió de Qualitat
4.8. Model de Qualitat EFQM
4.9. Matriu Reder
4.10. Guia per Elaborar un Pla de Qualitat.

5. Projecte final

Presentació
Objectius
Destinataris
Quadre docent
Descomptes i beques
Vídeo de presentació