Postgrau en Gestió Ambiental a l'Empresa i l'Administració Pública: Recursos, Comunicació i Canvi

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Presentació

El Postgrau, que forma part del Màster en Intervenció i Gestió Ambiental, parteix de la consideració de la gestió ambiental entesa com que incorpora els valors del desenvolupament sostenible als objectius corporatius d'una organització i incideix en les seves polítiques, programes i procediments. Sobrepassa allò que és merament tecnològic i afecta les bones pràctiques i comportaments quotidians dels membres de l'organització. Per al programa, la gestió ambiental és primordialment gestió de comportaments. Per desenvolupar una gestió ambiental eficaç, és necessari conèixer les tecnologies i els seus efectes en l'ecosistema, però també els aspectes relacionats amb el comportament organitzacional, social i individual.

La gestió ambiental, que amb freqüència s'associa tan sols a l'empresa industrial, abasta per igual el sector terciari i l'Administració Pública, entesa com una organització que presta serveis, regula el marc de vida general i garanteix la preservació ambiental que permet avançar cap a la sostenibilitat.

La implantació d'un sistema de gestió ambiental, sigui a l'empresa o a l'Administració Pública, exigeix sempre, a més de conèixer la legislació, els recursos i els instruments més prototípics, afrontar un procés de canvi, de reticències al canvi, de processos comunicatius que han de gestionar-se adequadament...

El programa és interdisciplinari pel que fa als continguts, la docència i l'alumnat, i ha estat concebut i dissenyat atenent les aportacions i definicions de necessitats de professionals que hi han col·laborat en diferents moments i etapes durant dues dècades. Engloba tant l'exposició i la reflexió teòrica, com la presentació i l'anàlisi de casos pràctics (experiències, problemes reals, visites, etc.) a fi d'integrar aquests continguts en els diferents àmbits d'aplicació professional, així com d´oferir recursos metodològics per a la gestió ambiental. 

Acreditació acadèmica

Diploma d'Especialització/de Postgrau en Gestió Ambiental a l'Empresa i l'Administració Pública: Recursos, Comunicació i Canvi per la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona.

Curs dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS. 

Objectius
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques