Postgrau en Fitoteràpia: Plantes Medicinals i Salut

Objectius

  • Adquirir una base de coneixements sobre les principals característiques morfològiques y químiques de les plantes medicinals per a un assessorament millor i més eficient.
  • Conèixer els beneficis, limitacions i riscos per a la salut dels productes d’origen vegetal.
  • Oferir als professionals les eines per facilitar l’assessorament i dispensació de la fitoteràpia amb el màxim rigor i assegurant la salut i el benestar de l’usuari.
  • Familiaritzar-se amb la normativa legal existent a Espanya i a la Unió Europea.
  • Entendre l’etiquetatge dels productes fitoterapèutics.
  • Conèixer els criteris actuals de qualitat, seguretat i eficàcia aplicats als productes fitoterapèutics.
  • Conèixer les característiques de les principals afeccions en les quals existeix evidència científica de que la fitoteràpia és efectiva i conèixer els possibles tractaments fitoterapèutics per a un assessorament millor a l’usuari.
  • Tenir coneixement per diferenciar les evidències científiques de les creences i recomanacions populars en fitoteràpia i saber discernir amb criteri entre els diferents productes d’origen vegetal del mercat, sempre sota estàndards de qualitat, eficàcia i seguretat.
Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent
Sortides professionals
Descomptes i beques