Postgrau en Fitoteràpia: Plantes Medicinals i Salut

Presentació

En els últims anys, la fitoteràpia ha adquirit un gran auge, tant per raons socials –ja que la població i els professionals tendeixen a utilitzar teràpies menys agressives– com per l’increment de la base de coneixement científic que la sustenta. Per aquest motiu, els professionals que assessoren els seus clients en aquest àmbit necessiten un bon coneixement de les plantes medicinals, els seus beneficis, limitacions i, sobretot, els riscos que comporta un mal ús de cara a la salut.

El Postgrau en Fitoteràpia: Plantes Medicinals i Salut de l'Institut de Formació Continua - Universitat de Barcelona inclou els coneixements, les investigacions científiques de rigor i les últimes tendències en fitoteràpia, i ofereix una formació global de prestigi, ja que aporta al participant les eines i competències per discernir amb criteri entre els diferents productes d’origen vegetal del mercat i sempre sota estàndards de qualitat, eficàcia i seguretat. A més, inclou la normativa que regeix el sector de les plantes medicinals i fa especial èmfasi en el seu etiquetatge.

El programa prepara l’alumne per a un assessorament de productes fitoterapèutics amb el màxim rigor, sempre assegurant la salut i el benestar de l’usuari.

Acreditació acadèmica

Diploma d'Especialització/de Postgrau en Fitoteràpia: Plantes Medicinals i Salut per l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.

Objectius
Destinataris
Programa
Quadre docent
Sortides professionals
Descomptes i beques