Postgrau en Fitoterąpia Clķnica

Programa

Qui accedeixi directament a aquest postgrau, sense haver cursat el Postgrau en Fonaments de la Qualitat, Seguretat i Eficącia en Fitoterąpia, caldrą que realitzi un mņdul d'autoaprenentatge d'Introducció a la Fitoterąpia, que facilitarą la comprensió de la resta de continguts del programa.

1. Fitoterąpia de les afeccions del sistema nerviós central
1.1. La fitoterąpia en el tractament de l'ansietat i els trastorns de la son
1.2. La fitoterąpia en el tractament de la depressió
1.3. La fitoterąpia en el tractament dels trastorns cognitius
1.4. La fitoterąpia en el tractament de l'astčnia

2. Fitoterąpia de les afeccions del sistema locomotor
2.1. Afeccions de l'aparell locomotor
2.2. Fatiga

3. Fitoterąpia de les afeccions respiratņries i d'ņrgans dels sentits
3.1. Afeccions de vies respiratņries
3.2. Immunomodulació
3.3. Malalties oculars i ņtiques

4. Fitoterąpia de les afeccions digestives, hepatobiliars i del metabolisme
4.1. Dispčpsia. Flatulčncies. Gastritis i ślceres
4.2. Afeccions hepątiques i disfuncions biliars
4.3. La fitoterąpia en el tractament de la diarrea
4.4. La fitoterąpia en el tractament del restrenyiment
4.5. La fitoterąpia en el tractament de la malaltia inflamatņria intestinal, la diverticulosi i l'intestķ irritable
4.6. Emčtics i antiemčtics
4.7. La fitoterąpia en el tractament de la diabetis
4.8. La fitoterąpia en el control de pes

5. Fitoterąpia de les afeccions cardiovasculars
5.1. La fitoterąpia en el tractament de la insuficičncia cardķaca
5.2. La fitoterąpia en el tractament de la hipertensió arterial
5.3. La fitoterąpia en el tractament de les hiperlipidčmies
5.4. Estasi venosa, varius i hemorroides
5.5. La fitoterąpia en el tractament de les cefalees

6. Fitoterąpia de les afeccions del sistema urinari i ginecolņgiques
6.1. Litiasi i infeccions urinąries
6.2. Hiperpląsia prostątica benigna (HPB)
6.3. Trastornos associats a la menstruació
6.4. Menopausa. Leucorrea. Colpitis

7. Altres aplicacions de les plantes medicinals
7.1. Afeccions dermatolņgiques
7.2. Fitoterąpia i cąncer
7.3. Antioxidants en fitoterąpia 

Presentació
Objectius
Destinataris
Quadre docent
Descomptes i beques