Postgrau en Farmacovigilància

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Objectius

Aquest postgrau té l'objectiu principal de promoure tècnics i responsables qualificats en farmacovigilància que es puguin desenvolupar professionalment amb els requisits més recents. Per tant, els objectius del programa inclouen:

  • Analitzar des d'un punt de vista pràctic els reptes i les solucions que comporten el dia a dia del responsable de farmacovigilància.
  • Proporcionar les bases teòriques i pràctiques de la farmacovigilància en el marc estatal i europeu.
  • Oferir una visió completa de la legislació europea en farmacovigilància i el seu impacte per als professionals d'aquesta àrea.
  • Aplicar les exigències més recents de la Unió Europea en aquest àmbit a partir de documentació i normativa estatal i europea (en espanyol i anglès).
  • Proporcionar les bases per a la implantació d'estudis farmacoepidemiològics i estudis de seguretat.
  • Conèixer els sistemes i eines de comunicació i gestió de crisi en farmacovigilància i de gestió i minimització del risc.
  • Proporcionar els elements que integren els informes periòdics de seguretat i aprendre a aplicar-los.
  • Identificar i gestionar les reaccions adverses associades a l’ús de medicaments a partir de les bases científiques.
  • Conèixer i aplicar sistemes i eines de manteniment i verificació de la qualitat.
  • Determinar els processos de vigilància de productes sanitaris.
Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent
Sortides professionals
Descomptes i beques
Vídeo de presentació