Postgrau en Farmacovigilància

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Presentació

La farmacovigilància és una àrea professional en auge que té com a objectiu la identificació, quantificació, avaluació i prevenció dels riscos existents en l'ús dels fàrmacs. Els professionals d'aquesta disciplina han de conèixer i aplicar amb rigor les noves normatives europees que estableixen les obligacions i responsabilitats en aquest àmbit, com són el Reglament 1235/2010 i la Directiva 2010/84.

El Postgrau en Farmacovigilància de la Universitat de Barcelona és el programa que tracta amb major profunditat i orientació pràctica totes les novetats europees en farmacovigilància. Et prepara per aplicar eines com els informes periòdics de seguretat (Periodic Safety Update Reports), estudis de postautorització (Post-authorization Safety Studies), mètodes per a la gestió de senyals (Signal Management), sistemes de gestió del risc, sistemes de qualitat de farmacovigilància (Master File), inspeccions, auditories així com eines de comunicació i gestió de crisi.

De la mà d’experts referents de la indústria i d’àmbits regulatoris, el programa tracta de forma exhaustiva tots els aspectes relacionats amb aquesta àrea no només en la teoria, sinó també aportant exemples i casos pràctics per constituir-se com un curs de referència en l'especialització d'aquesta temàtica.

Acreditació acadèmica
Diploma d'Especialització/de Postgrau en Farmacovigilància per la Universitat de Barcelona.

Curs dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS. 
Objectius
Destinataris
Programa
Quadre docent
Sortides professionals
Descomptes i beques
Vídeo de presentació