Postgrau en Nutrició, Suplementació i Farmacologia en l'Esport

Programa

1. Fisiologia de l'esport
1.1. La contracció muscular. Metabolisme muscular.
1.2. La lesió muscular i tendinosa. La fatiga: mètodes no farmacològics de la recuperació.
1.3. Adaptacions funcionals a l'exercici.
1.4. Funció nerviosa i endocrina durant l'exercici.

2. Nutrició i esport
2.1. Bases fisiològiques i bioquímiques de la nutrició.
2.2. Nutrició humana.
2.3. Hidratació i rendiment físic. Begudes especials.
2.4. La dieta de l’esportista. Recomanacions dietètiques.
2.5. Complements nutricionals en l’esport.

3. Ajudes ergogèniques i substàncies dopants
3.1. Ajudes ergogèniques: Aminoàcids i derivats. Creatina. HMB.
3.2. Ajudes ergogèniques: Lípids i derivats. Hidrats de carboni i derivats. Buffers. Antioxidants.
3.3. Ajudes ergogèniques: Cafeïna. Carnitina. Vitamines. Altres ajudes ergogèniques.
3.4. Substàncies dopants. Mètodes prohibits. Normativa en matèria de dopatge.

4. Farmacologia i exercici físic
4.1. Principis bàsics de farmacologia.
4.2. Aspectes farmacològics relacionats amb l'exercici físic.
4.3. Dolor i inflamació. Farmacologia aplicada.
4.4. Impacte del tractament farmacològic sobre l'exercici físic.
4.5. Beneficis i precaucions de l'exercici físic en relació al tractament farmacològic. 
Presentació
Objectius
Destinataris
Quadre docent
Descomptes i beques