Postgrau en Nutrició, Suplementació i Farmacologia en l'Esport

Objectius

  • Proporcionar coneixements específics sobre els fonaments fisiopatològics de l'esforç físic, l'entrenament i el rendiment esportiu.
  • Proporcionar coneixements específics sobre els principis farmacològics i els fàrmacs i suplements vinculats a l'optimització del rendiment físic, al tractament de les complicacions de la pràctica de l'esport i de les lesions i a la recuperació funcional de les lesions.
  • Proporcionar coneixements específics de la influència -interaccions, limitacions i contraindicacions- de l'utilització de fàrmacs i suplements, sobre l'esforç físic i la pràctica de l'esport.
  • Conèixer els límits funcionals, ètics i legals de la farmacologia per evitar malalties i lesions, frau i dopatge.
  • Aportar pautes i criteris per a l'ocupació racional dels fàrmacs i suplements en el context de l'esport, sobre la base del coneixement farmacològic establert i l'evidència científica disponible.
  • Proporcionar coneixements específics sobre els principis bàsics de la nutrició i de l'estat nutricional en el context de l'activitat física.
  • Proporcionar coneixements sobre la dieta i hàbits dietètics sobre la base del rendiment físic i a la recuperació funcional.
Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques