Postgrau en Nutrició, Suplementació i Farmacologia en l'Esport

Presentació

La pràctica de l'esforç físic i l'esport, d'una banda, i la necessitat d'un tractament farmacològic i una alimentació adequada, per una altra, són circumstàncies que coincideixen amb una freqüència extraordinària en el nostre entorn sociocultural: ja sigui perquè la pràctica de l'esport requereix tractament farmacològic, tant en l'aspecte del rendiment esportiu com en el derivat de la lesió i la seva recuperació; o bé perquè ho requereixi la situació general clínica del subjecte. 

La gestió clínica-terapèutica de la interacció entre la terapèutica farmacològica i la pràctica de l’esport, necessàriament complexa, a més d'un abordatge en nutrició i alimentació, requereix un abordatge multidisciplinari. Així, el tractament integral farmacològic de l'esportista, comporta l'adquisició de coneixements procedents tant del camp de la medicina com de la farmacologia; aspectes únicament assumibles des de la concordança en un programa docent de diferents àrees de coneixement de les ciències de la salut. 

L'existència de diversos col·lectius professionals (llicenciats en Medicina, Farmàcia, o Ciències de l'Activitat Física i l'Esport; Diplomats en Infermeria, Dietistes, Fisioterapeutes, etc.), relacionats amb el seguiment i maneig diari de l'esportista, requereix i demanda una formació adequada continuada en diversos aspectes de les ciències de l'esport. En el moment actual, és evident la inexistència d'un programa de formació multidisciplinar en el camp de la farmacologia, nutrició i suplementació en l'esport, disciplina de gran influència en la pràctica diària dels professionals esmentats.

Acreditació acadèmica
Diploma d'Especialització/de Postgrau en Nutrició, Suplementació i Farmacologia en l'Esport per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.

 

Objectius
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques