Postgrau en Estratègia i Gestió de la Comunicació Interna

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Presentació

Posar el treballador al centre de la companyia com a estratègia ja és una realitat que moltes empreses estan impulsant. Aquest fet, sumat a la irrupció de les noves tecnologies que han propiciat noves formes de relacionar-nos, està comportant un canvi important en la relació empresa-treballador que és vital a l’hora d’aconseguir els objectius de negoci. La comunicació interna és una funció que estan assumint els departaments de comunicació o de recursos humans i, en alguns casos, depèn directament de la direcció general.

El Postgrau en Estratègia i Gestió de la Comunicació Interna et prepara per assumir la direcció d’un departament de comunicació interna o amb aquesta funció, en base als objectius de negoci de l’organització, per la qual cosa el pla de comunicació interna ha d’estar alineat amb l’estratègia de l’organització. Durant el postgrau es treballaran diversos models de comunicació interna, així com els processos per establir fonts d’origen d’informació o “radars d’informació informals”, com focus group o entrevistes, determinació dels públics objectius (o stakeholders), selecció dels canals de comunicació adequats i construcció del missatge adequat (storytelling) per cada un d’ells i per al públic al qual volem arribar. De la mateixa manera, es prendrà consciència de la importància i la necessitat de mesurar les accions de comunicació interna per veure la seva incidència en els objectius de la companyia.

Una de les situacions en les quals la comunicació interna requereix un expertise més gran és davant d’un escenari de crisi, ja que és un element crucial per minimitzar l’impacte negatiu de la reputació de la companyia entre els públics interns i reconstruir la confiança dels treballadors en el projecte empresarial.

El Postgrau contempla un projecte final que desafiarà al participant per tal que pugui aplicar tots els coneixements adquirits, dissenyar mètriques de seguiment de les accions, plantejar un pla de comunicació que contempli l’estratègia i la tàctica, uns objectius, un storytelling i un pla d’acció de situació de crisi.

Acreditació acadèmica

Diploma d'Especialització/de Postgrau en Estratègia i Gestió de la Comunicació Interna per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.

Objectius
Destinataris
Programa
Quadre docent
Sortides professionals
Descomptes i beques
Per què és important la Comunicació Interna?
Vídeo de presentació