Postgrau en Estratègia Digital de Recursos Humans

Programa

1. Entorn digital
1.1. La inevitable oportunitat digital
1.2. Factors clau de la transformació digital
1.3. Model de negoci
1.4. Màrqueting i vendes digitals
1.5. Innovació: tecnologia i metodologia

2. Cultura i gestió del canvi. Lideratge digital
2.1. Comprendre el context social, econòmic i tecnològic actual
2.2. Liderant el capital humà
2.3. La convivència de la diversitat generacional en les organitzacions
2.4. Noves tipologies laborals i com aconseguir la seva intersecció a l’empresa tradicional
2.5. El nou lideratge: lideratge transformador

3. Disseny organitzacional
3.1. Organitzacions líquides
3.2. Incorporar competències digitals a les persones
3.3. Nous perfils digitals
3.4. Agilitat en la resposta al negoci
3.5. Model de relació

4. Employee experience
4.1. Employee centricity. La importància de l’experiència de l’empleat
4.2. Employee journey map
4.3. Les dades per millorar l’experiència. Big Data
4.4. Model relacional dels empleats
4.5. Avaluació i optimització del model relacional

5. Gestió del talent digital
5.1. El talent digital
5.2. Estratègies per a la detecció del talent digital
5.3. Estratègies de fidelització del talent digital

6. Employer branding i marca de talent
6.1. Estratègia d’employer branding per posicionar la marca de talent
6.2. Dissenyar la proposta de valor de la companyia en la seva marca de talent
6.3. Estructurar l’estratègia de comunicació
6.4. Empleats com a ambaixadors de marca per potenciar l’employer branding

7. La importància de la marca personal i professional per a l’empresa i els treballadors
7.1. Concepte de marca personal i la importància del seu desenvolupament dins el nou entorn sociolaboral i econòmic
7.2. Els pilars de la marca personal
7.3. Mètode per construir una marca personal de referència en el teu sector: 7 passos
7.4. Utilització de canals offline i online per a la construcció i consolidació d’una marca personal de referència
7.5. La marca personal i professional: mecanismes per aconseguir un win to win

8. E-recruitment i nethunting
8.1. Què és l’E-recruitment?
8.2. Com elaborar un pla d’E-recruitment
8.3. Avantatges i desavantatges de posar en marxa l’E-recruitment per a l’organització
8.4. La nova era del reclutament del talent a la xarxa: els nethunters

9. Connectant talent per comunicar, treballar i aprendre
9.1. La nova comunicació en les organitzacions: xarxes socials corporatives
9.2. Les comunitats de talent a la xarxa: posar el talent únic al servei de la Intel·ligència col·lectiva
9.3. Els entorns personals d’aprenentatge (EPA / PLE)

10. Desenvolupament de les capacitats digitals
10.1. Definir les competències necessàries per liderar en el món digital
10.2. Detecció de les necessitats digitals de l’organització en les diferents àrees
10.3. Anàlisi del punt de maduresa digital de l’organització i mancances que cal cobrir
10.4. Estructuració d’un pla de desenvolupament digital
10.5. Avaluació de les competències assolides

Presentació
Objectius
Destinataris
Quadre docent
Descomptes i beques
La importància d'una bona estratègia digital en RRHH