Postgrau en Entrenament en la Pràctica Clínica amb els Trastorns de la Conducta Alimentària i l'Obesitat

Programa

1. Formació pràctica supervisada en el context hospitalari
2. Entrenament en diagnòstic i avaluació
3. Maneig de la teràpia de grup
4. Pràctica dirigida a la Intervenció familiar
5. Pràctica d’intervenció en grups de familiars
6. Entrenament en rehabilitació i reinserció psicosocial
7. Seguiment supervisat individualment de casos clínics 

Presentació
Objectius
Destinataris
Quadre docent