Postgrau en Entrenament en la Pràctica Clínica amb els Trastorns de la Conducta Alimentària i l'Obesitat

Presentació

Aquest Postgrau té com a objectiu principal adquirir una formació pràctica de qualitat en el tractament dels TCA. Suposa una immersió per part de l'alumne en la pràctica clínica diària, accedint a tots els àmbits d'intervenció i desenvolupant un paper actiu i vivencial en el seu entrenament com a terapeuta.

El programa d'entrenament inclou una rotació per tots els dispositius i programes de l'ITA.

Acreditació acadèmica
Diploma d'Especialització/de Postgrau en Entrenament en la Pràctica Clínica amb els Trastorns de la Conducta Alimentària i la Obesitat per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 35 crèdits ECTS.
Objectius
Destinataris
Programa
Quadre docent