Postgrau en Entrenament en la Pràctica Clínica amb els Trastorns de la Conducta Alimentària i l'Obesitat

Destinataris

Llicenciats o graduats en Psicologia o Medicina i especialistes en Psicologia Clínica o en Psiquiatria.

Presentació
Objectius
Programa
Quadre docent