Postgrau en Direcció i Gestió de Recursos de l'Oficina de Farmàcia

Presentació

La direcció d'una oficina de farmàcia requereix coneixements relacionats amb el món de la salut i amb la gestió empresarial i administrativa. Les farmàcies s'han convertit en espais de salut on la capacitat i la competència del professional farmacèutic per prendre decisions en els diferents aspectes de la seva feina, això com l'optimització de processos o l'assignació de tasques són la clau de l'èxit.

El Postgrau en Direcció i Gestió de Recursos de l'Oficina de Farmàcia de l'Institut de Formació Continua  - Universitat de Barcelona ofereix una formació integral que té en compte la diversitat d'àmbits en què els farmacèutics desenvolupen la seva professió en l'oficina de farmàcia. El programa aporta els coneixements necessaris i les eines que permeten als professionals millorar la gestió interna de la seva farmàcia.

El Postgrau forma part del Màster en Gestió Integral de l'Oficina de Farmàcia, del qual també en forma part el Postgrau en Màrqueting, Vendes i Gestió de Serveis de l'Oficina de Farmàcia.

Acreditació acadèmica
Diploma d'Especialització/de Postgrau en Direcció i Gestió de Recursos de l'Oficina de Farmàcia per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.
Objectius
Destinataris
Programa
Quadre docent
Sortides professionals
Descomptes i beques