Postgrau en Direcció i Gestió de Centres Residencials i Altres Recursos Gerontològics

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Programa

1. Elements de gestió empresarial en l’entorn de l’atenció gerontològica

1.1. Atenció gerontològica

 • Demografia i envelliment
 • Models de protecció en el països de la Unió Europea
 • Planificació gerontològica
 • Atenció sociosanitària
 • Principals recursos i les seves característiques

1.2. Marc legal

 • Aspectes jurídics basics
 • Polítiques de protecció en el Estado espanyol
 • Formes jurídiques del prestador de serveis socials
 • El dret en l’activitat residencial

1.3. Lideratge i gestió economicofinancera

 • Organització i gestió
 • Tècniques de gestió economicofinancera
 • El màrqueting en la gestió de residencies i altres recursos

1.4. Ambient i entorn residencial

 • Organització i gestió
 • Tècniques de gestió economicofinancera
 • El màrqueting a la gestió de residencies i altres recursos

1.5. Cartera de serveis i polítiques de qualitat

 • Cartera de serveis i recursos
 • Qualitat total de serveis i recursos assistencials
 • Implementació d’un sistema de qualitat
 • Normatives de qualitat
 • Avaluació de la qualitat

2. Usuaris dels recursos gerontològics

2.1. Envelliment i qualitat de vida

 • Qualitat de vida en l’envelliment
 • Procés d’envelliment i canvis associats
 • Envelliment actiu

2.2. Principis jurídics i ètics de l’atenció gerontològica

 • Protecció de l’autonomia
 • Valors significatius en l’atenció a les persones grans
 • Protecció jurídica de les persones grans
 • Ingrés en institucions
 • Últimes voluntats. Testament vital
 • Preparació i acompanyament a la mort
 • Morir amb dignitat

2.3. Envelliment i dependència

 • Malaltia i envelliment
 • Síndromes geriàtriques
 • Problemes derivats de dèficits socials
 • Valoració de les situacions de malaltia
 • Aspectes terapèutics
 • Cures pal·liatives a la vellesa

3. Recursos humans en l’atenció institucionalitzada

3.1. Recursos humans

 • Recursos humans
 • Descripció, anàlisi i valoració de llocs de feina
 • Reclutament i selecció del personal
 • El rendiment a la feina
 • Planificació de plantilles
 • La motivació a l’organització
 • La negociació
 • Relacions laborals
 • Dret laboral
 • Seguretat social
 • Prestacions per incapacitat i jubilació
 • Prestació per atur

3.3. L’equip interdisciplinari. Models d’atenció

 • Models d’intervenció
 • El procés d’atenció
 • El treball en equip
 • L’equip interdisciplinari

4.Projecte

Presentació
Objectius
Destinataris
Quadre docent
Descomptes i beques
Vídeo de presentació