Postgrau en Direcció i Gestió de Centres Residencials i Altres Recursos Gerontològics

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Presentació

Sens dubte, l’envelliment de la població és un dels fenòmens socials més importants. El seu impacte és tan gran que fa falta un reajustament de les polítiques socials per part de les administracions públiques, així com de l’entesa i la col·laboració entre la iniciativa pública i la privada, en tant que han d’unir esforços per donar resposta a les noves necessitats socials.

Les residències geriàtriques i altres recursos gerontològics formen una xarxa de serveis l’objectiu dels quals és l’atenció de les diverses demandes d’aquest segment de la població. La normativa que afecta les residències geriàtriques i altres recursos es revisa i s’actualitza periòdicament, i els governs autonòmics van consolidant els mecanismes de control de la qualitat dels serveis d’atenció a les persones grans. Les diverses normatives exigeixen la professionalització de la persona que dirigeix el centre –figura de màxima responsabilitat d’aquest–, de manera que requereix coneixements específics que l’acreditin com a professional competent per fer-ho.

El Postgrau en Direcció i Gestió de Centres Residencials i Altres Recursos Gerontològics cobreix aquesta necessitat formativa oferint un programa d’especialització orientat a l’actualització en els coneixements dels professionals del sector.

Si ets un professional de l’atenció a les persones grans, tinguis o no experiència prèvia en la gestió de centres i recursos gerontològics, i t’interessa formar-te en aquest camp, aquest és el teu curs.

Acreditació acadèmica
Diploma d'Especialització/de Postgrau en Direcció i Gestió de Centres Residencials i Altres Recursos Gerontològics per la Universitat de Barcelona.

Curs dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.
Objectius
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques
Vídeo de presentació