Postgrau en Digital Learning i Experiències d'Aprenentatge Emergent

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Presentació

D’aquí només 10 anys un 75% dels treballadors de les empreses hauran nascut entre 1980 i 1995. Són els anomenats millennials i es caracteritzen per ser nadius digitals, estar oberts als canvis, viure el present, buscar solucions ràpides als problemes que els sorgeixen, estar sempre connectats i preferir sobretot allò que és visual abans que el contingut dens. Aquestes noves generacions necessiten aprendre d'una altra manera: volen treballar de manera diferent a l'aula, saber com extreure coneixement rellevant de la informació que ens envolta, aprendre de manera col·laborativa, potenciar determinades competències i desenvolupar noves habilitats.

Davant de tot això, ens cal que els cursos eLearning i la formació en els centres, universitats, escoles ia les empreses estiguin plens de continguts atractius, motivadors, que siguin recordats i que estiguin en consonància amb les tendències més innovadores en l'àmbit de l'educació . L'objectiu és aprendre, connectar, crear comunitat alhora que s'enforteix l'engagement.

El Postgrau en Digital Learning i Experiències d'Aprenentatge Emergent és una evolució natural del Postgrau en Disseny i Edició d'Accions Formatives Online, que adapta els seus continguts i metodologia als avenços de la tecnologia i del coneixement, de la neurociència, de les teories psicològiques i pedagògiques , els canvis socials, etc. En definitiva, guiant el canvi i la transformació de la nova formació.

Si busques un programa que t'acompanyi en la construcció i desenvolupament del canvi de paradigma en educació, apoderi l'alumne o el client intern, fent-lo gestor principal i partícip actiu del seu aprenentatge, descobrint i aprofitant el seu potencial i talent, i estigui acompanyat de les tecnologies disponibles en cada moment, aquest és el teu curs.

la22

 

 

 

 

Acreditació acadèmica

Diploma d'Especialització/de Postgrau en Digital Learning i Experiències d'Aprenentatge Emergent per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.

Objectius
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques
Digital learning