Postgrau en Detecció i Intervenció de la Violència Familiar. Un Enfocament Interdisciplinari

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Objectius

L'objectiu d'aquest postgrau és capacitar l'alumne per poder detectar les diverses modalitats de la violència familiar i intervenir-hi en conseqüència. Al final del curs, l'alumne haurà adquirit:

  • Les bases conceptuals, actitudinals i procedimentals necessàries per a la comprensió, detecció, avaluació i intervenció en les diferents modalitats de violència familiar.
  • Un coneixement del marc legal i de protecció a les víctimes de maltractaments.
  • Les tècniques i metodologies de prevenció, detecció i intervenció a través dels recursos i programes existents.
  • La capacitat de poder derivar els casos detectats als serveis d'atenció corresponents, a més de coordinar actuacions amb altres professionals.
  • La capacitat de reflexió i discussió en grup des d'una perspectiva interdisciplinària.
  • La capacitat per dissenyar projectes d'investigació-intervenció.
Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques
Vídeo de presentació