Postgrau en Detecció i Intervenció de la Violència Familiar. Un Enfocament Interdisciplinari

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Destinataris

Llicenciats, diplomats i professionals dels àmbits psicosocial, sanitari, educatiu i jurídic, que cerquin més capacitació en un àmbit que requereix, cada vegada més, coneixements més especialitzats.

Presentació
Objectius
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques
Vídeo de presentació