Postgrau en Desenvolupament del Talent a les Organitzacions

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Objectius

Objectius generals:

  • Conèixer per aplicar tècniques i eines útils per acompanyar el desenvolupament de persones i equips, per tal d'aportar valor al desenvolupament de les organitzacions.
  • Identificar i reforçar les competències tècniques i personals que permetin als gestors i responsables de les polítiques de desenvolupament una major efectivitat a les organitzacions.

Objectius específics:

Al finalitzar el curs els participants seran capaços de:

  • Dissenyar estratègies i tècniques innovadores de desenvolupament de persones en el marc de les organitzacions.
  • Posar en marxa un model de gestió per competències.
  • Decidir quina pot ser la millor aportació tecnològica a l'àmbit de desenvolupament de la seva organització
  • Dissenyar i aplicar tècniques d'avaluació del potencial i avaluació de competències
  • Conèixer quines son les aportacions d'altres aspectes del sistema de RH al desenevolupament personal i professional.
Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques