Postgrau en Cultura de la Pau, Cohesió Social i Diàleg Intercultural: Aplicacions Pràctiques

Programa

1. Memòria històrica: la transmissió de ressentiments i la convivència social

1.1. Obstacles a la convivència social.

 • Noció de culpa històrica.
 • La contingència de l‘ésser humà.
 • La força de les evidències.

1.2. Els ressentiments: obstacle invisible.

 • Concepte de ressentiment.
 • Lògica dels ressentiments.
 • L’esterilitat dels ressentiments.

1.3. La construcció de la convivència social.

 • La superació dels ressentiments històrics.
 • L’amistat com a fonament de la convivència social.
 • La solidaritat com a base de la societat intercultural.

1.4. La memòria històrica i la convivència social.

 • La idea de contingència òntica.
 • La identitat personal, fruit de la historia.
 • L’acceptació ètica de la historia pretèrita.

2. El paper de la identitat en escenaris de conflicte social

2.1. Identitats inclusives i/o excloents.

 • La construcció de la identitat.
 • El fonament de les identitats.
 • La fraternitat existencial i les identitats històriques.

2.2. Convivència intercultural.

 • La societat civil i les estructures socials.
 • Les unitats geogràfiques humanes.
 • Comunitats socials adultes i convivència intercultural.

2.3. La llibertat social coresponsable.

 • Llibertat i alteritat.
 • Llibertat responsable.
 • Llibertat social coresponsable.

2.4. La responsabilitat històrica.

 • La responsabilitat històrica de les institucions.
 • El valor objectiu de la història.
 • Reconèixer, lamentar i compensar els mals del passat.

3. Vers la cohesió social

3.1. La responsabilitat dels agents socials.

 • La responsabilitat d’engendrar.
 • La coresponsabilitat de la societat.
 • La dignitat humana: arrel i fonament.

3.2. Límits i possibilitats de la democràcia.

 • La situació actual de les democràcies.
 • Debilitats i malalties de les democràcies.
 • El salt qualitatiu de les democràcies.

3.3. Els drets de les generacions futures.

 • Responsabilitat dels governants.
 • Generacions futures i vida digna.
 • El bé dels presents.

4. Treball final

Presentació
Objectius
Destinataris
Quadre docent
Sortides professionals
Descomptes i beques
Vídeo de presentació