Postgrau en Cultura de la Pau, Cohesió Social i Diàleg Intercultural: Aplicacions Pràctiques

Sortides professionals

La societat actual necessita professionals amb capacitats de comunicació i gestió de conflictes diferents a les preparades fins ara. Més enllà dels aspectes econòmic, jurídic i psicològic, el Postgrau et permetrà assumir reptes professionals que requereixin comprendre la complexitat del nostre context des d’una visió interdisciplinària.
Entre altres, podràs aplicar els aprenentatges del Postgrau en àmbits com ara:

  • Mediació social intercultural, prevenció i resolució pacífica de conflictes
  • Educació intercultural i educació per a la pau
  • Disseny, assessoria, gestió i avaluació de projectes interculturals i de cohesió social
  • Promoció i defensa de la cultura de la pau, cohesió social i diàleg intercultural
  • Cooperació al desenvolupament
  • Comunicació, campanyes de sensibilització
  • Gestió de relacions interculturals en zones de gran flux migratori
  • Centres de memòria històrica
  • Recerca i docència
Presentació
Objectius
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques
Vídeo de presentació