Postgrau en Cultura de la Pau, Cohesió Social i Diàleg Intercultural: Aplicacions Pràctiques

Objectius

  • Dotar als participants d'una base teòrica en matèria de cultura de pau, interculturalitat i convivència social.
  • Oferir als participants un ampli ventall d'aplicacions pràctiques per a solucionar problemes de pau i convivència a nivell social.
  • Dotar als participants de les capacitats necessàries per a implementar en la societat les aplicacions pràctiques estudiades.
Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent
Sortides professionals
Descomptes i beques
Vídeo de presentació