Postgrau en Cultura de la Pau, Cohesió Social i Diàleg Intercultural: Aplicacions Pràctiques

Destinataris

Aquest postgrau interdisciplinar està pensat per a:

  • Agents socials que s'enfronten cada dia als conflictes originats per la convivència social en tots els seus nivells: educadors, mestres, professors, psicòlegs, personal sanitari, treballadors socials, juristes, responsables d'entitats no lucratives i ONGs.
  • Professionals que pel seu treball a l'administració, ja sigui en ajuntaments, diputacions, la Generalitat o en altres administracions, han de donar resposta a situacions de violència i falta de cohesió social.
  • Graduats o llicenciats en Humanitats, Filosofia, Antropologia, Pedagogia, Psicologia, Geografia, Història i totes aquelles persones interessades en especialitzar-se en temes referents a la construcció d'una cultura de la pau en els diferents àmbits de la societat.
Presentació
Objectius
Programa
Quadre docent
Sortides professionals
Descomptes i beques
Vídeo de presentació