Postgrau en Cooperació i Gestió Cultural Internacional

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Presentació
En un món cada cop més interdependent a escala regional i global, els projectes de cooperació internacional prenen una importància creixent. Més enllà de les estratègies de diplomàcia cultural governamental, molts actors decideixen participar en xarxes, coproduir projectes o donar una dimensió internacional als seus programes. La filosofia del curs, centrada el respecte a les aportacions i valors dels altres, pretén ser un referent per professionals europeus, llatinoamericans i d’altres parts del món cara a dissenyar projectes viables de cooperació cultural.

El programa ha comptat amb la participació d’alguns dels experts i de les institucions més prestigioses del sector cultural a tot el món, de la UNESCO a l’Organització Mundial del Treball, el Banc Interamericà de desenvolupament, la OEI o les agències europees i internacionals de difusió cultural o d’ajuda al desenvolupament.

La realització del curs a Barcelona, una de les capitals mediterrànies més atractives, vives i interessants del moment, permet als participants conèixer de primera mà algunes de les iniciatives i novetats en l’àmbit de la gestió cultural, així com gaudir de l’art i la cultura de la capital catalana.
Acreditació acadèmica
Diploma d'Especialització/de Postgrau en Cooperació i Gestió Cultural Internacional per la Universitat de Barcelona.

Curs dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.
Objectius
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques