Postgrau en Certificacions Energètiques i Mediambientals (amb especialització LEED i Passivhaus)

Objectius

  • Dominar les certificacions internacionals optatives per a poder realitzar una auditoria d'estalvi energètic, i conèixer les directrius necessàries que s'han d'aplicar en un projecte de bioarquitectura i cooperació.
  • Obtenir el títol de certificació LEED AP per tal de poder realitzar professionalment aquest tipus de projectes.
  • Saber quins són els materials sostenibles.
  • Conèixer les normes i regles que cal seguir per a la realització d'un projecte sostenible.
  • Dominar les normatives d'arquitectura i d'enginyeria relacionades amb l'estalvi energètic i la sostenibilitat.
  • Ser capaç de controlar els diferents processos a seguir per tal de dur a terme una construcció-projecte d'edificació sostenible.
Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent