Postgrau en Business Data Analytics i Marketing Intelligence

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Objectius

 • Conèixer els tipus de dades que es necessiten i l'anàlisi que es pot dur a terme per resoldre el problema.
 • Identificar les eines que ens ajudaran a treballar les dades.
 • Saber crear un output de resultats mitjançant eines de visualització de dades.
 • Definir mètriques i KPI de seguiment.
 • Traduir les necessitats del departament de màrqueting en un desenvolupament a partir de l'anàlisi de dades.
 • Conèixer les restriccions del RGPD quant a la recollida, l'emmagatzematge i la destrucció de les dades.
 • Entendre les dades com el canal per resoldre problemes i prendre decisions.
 • Saber formular les preguntes correctes per resoldre un problema i ser capaç de traduir aquest problema de negoci al llenguatge de les dades.
 • Detectar oportunitats de negoci i prendre decisions a partir de les dades.
 • Buscar relacions entre diferents indicadors o fonts existents a l'empresa: share of investement, share of market, etc.
 • Generar insights basats en l'anàlisi de les dades i en la relació entre les diferents fonts d'informació existents a l'empresa: departament comercial, departament de publicitat, etc.
 • Enfocar les estratègies de màrqueting partint del coneixement del client en lloc de partir només del negoci (client centricity).
 • Assegurar-se que totes les accions susceptibles de generar dades estan correctament configurades per a l'explotació posterior de les dades (per exemple, campanyes de publicitat, acords amb tercers, etc.).
Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent
Sortides professionals
Descomptes i beques
Per què aquest Postgrau?