Postgrau en BIM Management

Programa

1. Estàndards BIM i Project Management
1.1. Fonaments BIM i innovació tecnològica en la indústria de la construcció
1.2. Avantatges del BIM en les fases de construcció
1.3. IPD i BIM
1.4. Estàndards de modelatge i administració de fluxos d'informació
1.5. Aplicació BIM en fases de l'edificació
1.6. Implantació BIM

2. BIM Architecture - Desenvolupament del Projecte
2.1. Teoria general sobre el sistema BIM architecture
2.2. Format BIM architecture - Revit architecture
2.3. Modelatge
2.4. Gestió dels models

3. Estructures BIM - Elements de disseny complementaris
3.1. Teoria general sobre el sistema BIM instal·lacions i estructures
3.2. Format BIM architecture - Revit instal·lacions i estructures
3.3. Modelatge
3.4. Gestió dels models

4. Coordinació de projectes BIM - Metodologia, control i gestió
4.1. Edició famílies paramètriques
4.2. Filtres i estàndards de modelatge
4.3. Detecció d'interferències, requeriments d'informació i coordinació
4.4. Procés de disseny integrat i solucions in situ
4.5. Programació i control d'obres BIM
4.6. Animació 4D i control 5D
4.7. Teoria i paràmetres lumínics a tenir en compte
4.8. Càlcul lumínic i predimensionat
4.9. Modelatge d'un espai amb sistema BIM
4.10. Exportació del model a altres programaris específics per al càlcul lumínic
4.11. Utilització de programes específics d’il·luminació. Plantejaments, modelatge, càlcul i anàlisi de resultats
4.12. Simulació d'espais interiors i exteriors, atenent criteris projectuals i la normativa vigent

5. Gestió i anàlisi d’eficiència energètica i il·luminació en BIM
5.1. Teoria sobre sostenibilitat i eficiència energètica
5.2. Càlcul i predimensionat
5.3. Modelatge d'un espai amb sistema BIM
5.4. Tractament del model amb programaris específics de càlcul d'impacte
5.5. Utilització de programes específics de càlcul d'impacte. Plantejaments, modelatge, càlcul i anàlisi de resultats
5.6. Estudis de criteris projectuals i de normativa vigent

Presentació
Objectius
Destinataris
Quadre docent
Vídeo de presentació