Postgrau en BIM Management

Quadre docent
Direcció

Sra. Lila Herrera

Coordinació

Sr. Antoni Fonseca i Casas

Sr. Richard Pertegas

Presentació
Objectius
Destinataris
Programa
Vídeo de presentació