Postgrau en Atenció Prehospitalària Urgent

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Programa

1. Estructura de sistemes d’emergència sanitaris
1.1. Sistemes d’atenció prehospitalària i hospitalària urgent i CeCos
1.2. Unitats mòbils terrestres
1.3. Unitats mòbils aèries

2. Autoprotecció del personal sanitari en el medi prehospitalari
2.1. Aspectes medicolegals
2.2. Conceptes bàsics amb matèries perilloses
2.3. Autoprotecció de salut mental en situació de crisi
2.4. Gestió de l’estrès
2.5. Prevenció de riscos

3. Alteracions de l’estat de salut per causes internes (AESCI)

3.1. Aproximació i valoració de les síndromes més freqüents
3.2. Aproximació i valoració d’altres síndromes
3.3. Suport Vital: SVB+DEA, SVI
3.4. Alteracions de l’estat de salut per causes internes en edats pediàtriques
3.5. Alteració de l'estat de salut mental

4. Alteracions de l’estat de salut per causes externes (AESCE)
4.1. Aproximació i valoració del pacient traumàtic
4.2. Aproximació i valoració en situacions específiques

5. Pràctica clínica simulada
5.1. Casos pràctics: pacient amb AESCE
5.2. Casos pràctics: pacient amb AESCI

6. Pràcticum

Presentació
Objectius
Destinataris
Quadre docent
Sortides professionals
Descomptes i beques
Experiència d'alumnat