Postgrau en Atenció Prehospitalària Urgent

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Objectius

L'objectiu principal d'aquest postgrau és proporcionar al diplomat en Infermeria els coneixements necessaris per dur a terme la seva activitat professional en l'assistència prehospitalària urgent i afavorir el desenvolupament de les habilitats i aptituds per dotar-lo de la màxima eficàcia. Concretament, l'alumne serà capaç de:

  • Entendre la importància dels sistemes d'atenció a les urgències: les centrals de coordinació, la integració de coneixements i els diversos tipus d'atenció prehospitalària.
  • Desenvolupar correctament l'atenció clínica en les diverses situacions crítiques: politraumatismes, intoxicacions, grans cremades, accidents en el mitjà aquàtic, urgències pediàtriques i urgències obstètriques.
  • Familiaritzar-se amb el funcionament de les unitats mòbils de transport: la seva tipologia, utillatge i dotació, manteniment i reposició de material, higiene i desinfecció, transferència del pacient.
  • Aplicar mètodes d'autoprotecció del personal sanitari en el medi prehospitalari, des de la senyalització d'accidents a l'autoprotecció de la salut mental en situació de crisi, tenint en compte a més alguns aspectes medicolegals.
  • Dominar les tècniques del suport vital bàsic, instrumental i avançat en l'adult, el nen i el lactant, així com les tècniques de mobilització i immobilització.
Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent
Sortides professionals
Descomptes i beques
Experiència d'alumnat