Postgrau en Atenció Prehospitalària Urgent

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Presentació

Accidents de trànsit, urgències domiciliàries, plans d’emergència, catàstrofes… Són freqüents les situacions en què la població requereix una resposta sanitària immediata, una atenció urgent, una actuació ràpida i àgil dels serveis sanitaris. El pronòstic d’aquests pacients d’urgència depèn, en bona mesura, de la qualitat de l’assistència rebuda durant els primers minuts.

La demanda de serveis sanitaris d’atenció urgent experimenta un constant creixement en els últims anys i es fa necessària una formació especialitzada en el desenvolupament d’habilitats clíniques d’atenció prehospitalària en medicina d’urgències.

El Postgrau en Atenció Prehospitalària Urgent ha estat dissenyat i desenvolupat per experts en l’assistència prehospitalària i compta amb activitats professionalitzadores i una tutorització on-line personalitzada. A més, aquest postgrau conté dos mòduls presencials que consisteixen en pràctiques a serveis prehospitalaris, amb possibilitat de realitzar-les a la teva pròpia CCAA, i simulació de casos pràctics, interpretats per actors i filmats per a una posterior avaluació, ambdós amb la finalitat que l’alumne desenvolupi les habilitats pròpies de la professió.

Si ets diplomat/da o graduat/da en infermeria i vols ampliar coneixements en l’atenció prehospitalària del pacient d’urgències, aquest és el teu programa.

Acreditació acadèmica
Diploma d'Especialització/de Postgrau en Atenció Prehospitalària Urgent per la Universitat de Barcelona.

Curs dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.

Amb l'acreditació de Suport Vital Bàsic (SVB+DEA) i Suport Vital Immediat (SVI) d'acord amb les recomanacions del European Resucitation Council (ERC).
Objectius
Destinataris
Programa
Quadre docent
Sortides professionals
Descomptes i beques
Experiència d'alumnat