Postgrau en Atenció Prehospitalària Urgent

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Destinataris

Diplomats/des o graduats/des en infermeria.

Presentació
Objectius
Programa
Quadre docent
Sortides professionals
Descomptes i beques
Experiència d'alumnat