Postgrau en Atenció al Pacient Crònic

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Sortides professionals

Aquest postgrau capacita l'alumne tant en coneixements i habilitats, com en actituts, per a realitzar atenció sanitària tècnica i professional envers les necessitats de salut de les persones amb patologia crònica, en tots els nivells assistencials que ofereixen cures a aquest tipus de pacients:

  • Àmbit residencial.
  • Entorn sociosanitari.
  • Àmbit hospitalari.
  • Atenció primària.
  • Atenció domiciliària.
  • Centres de salut, en general.
Presentació
Objectius
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques