Postgrau en Atenció al Pacient Crònic

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Objectius

En finalitzar el postgrau el/la infermer/a haurà de ser capaç de:

  • Aprendre a treballar de manera proactiva per poder gestionar millor la salut dels pacients crònics.
  • Abordar el pacient crònic davant d’una situació complexa (aguda-subaguda) en qualsevol nivell assistencial d'intervenció: hospitalari, atenció primària, sociosanitari o residencial.
  • Conèixer les eines que faciliten la interconnexió de tots els dispositius assistencials per aconseguir accions efectives i eficients.
  • Saber estendre l'aplicació de les cures del pacient al seu entorn afectiu i cuidadors.
Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent
Sortides professionals
Descomptes i beques