Postgrau en Atenció al Pacient Crònic

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Presentació

Les malalties cròniques arriben a motivar el 80% de les consultes d'Atenció Primària i el 60% dels ingressos hospitalaris a Espanya, segons dades de la Societat Espanyola de Medicina Interna.

La cronicitat ha de ser l’eix central de l’atenció sanitària, ja sigui en joves, adults o persones grans. Resulta fonamental identificar en el pacient crònic els criteris de fragilitat per així poder elaborar intervencions més adequades dirigides a prevenir i/o abordar de forma més efectiva tot el procés assistencial, no només tenint en compte el pacient de forma aïllada sinó en el seu entorn familiar i social.

Aquet programa s'ha gestat d'acord amb l'evolució actual del sistema de salut i ha estat dissenyat per satisfer la creixent demanda de professionals d’infermeria en el maneig de les malalties cròniques.

El Postgrau en Atenció al Pacient Crònic de l'Institut de Formació Continua  - Universitat de Barcelona  integra aquestes necessitats i planteja una especialització basada en el coneixement i en l'experiència, que capaciti els professionals d'infermeria per cuidar, amb la màxima qualitat i eficiència, el pacient crònic. Amb aquest propòsit, el programa inclou temes com polítiques de salut, abordatge interdisciplinari, valoració i intervenció social, cures d'infermeria en patologies cròniques en fases agudes i subagudes, atenció integral i pal·liativa, atenció psicològica i emocional, aspectes bioètics i legals, habilitats psicoemocionals dels professionals davant de situacions d'estrès, comunicació terapèutica i metodologies d'investigació. A més, compta amb la realització de tallers de casos simulats i l'elaboració d'un projecte d’investigació.


Si ets infermer/a i t'interessa l'àmbit de l'atenció al pacient crònic, aquest és el teu programa.

Acreditació acadèmica
Diploma d'Especialització/de Postgrau en Atenció al Pacient Crònic per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.
Objectius
Destinataris
Programa
Quadre docent
Sortides professionals
Descomptes i beques