Postgrau en Atenció al Pacient Crònic

Modalitat On-line
Idioma Castellà
Inici curs 08 de novembre de 2018
Final curs 22 de novembre de 2019
Preu 2470
(Inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona)
TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Tres raons per escollir-lo
  • Únic programa on-line a nivell nacional que ofereix una visió integral del pacient crònic en els diferents nivells assistencials d'intervenció: Atenció Primària, hospitalari, sociosanitari i residencial.
  • Dóna resposta a la demanda creixent d'especialistes en atenció al pacient crònic degut a l'augment d'aquestes malalties en la població espanyola i per les directrius marcades pel Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad envers l'abordatge de la cronicitat.
  • Especialització que assegura l'èxit del procés assistencial al pacient crònic, portant a l'aula les funcions i tasques del lloc de feina real. Inclou un mòdul de tallers de casos reals.
Presentació
Objectius
Destinataris
Programa
Quadre docent
Sortides professionals
Descomptes i beques