Postgrau en Atenció Integral a l'Esportista d'Alt Rendiment

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Programa

1. La medicina esportiva. Aportacions a l'esport d'alt rendiment
1.1. Història de la salut en l'esport
1.2. Salut en l'esport, sistemes bàsics de mesurament
1.3. Lesió, anàlisi
1.4. Origen de les lesions
1.5. Alimentació adequada al rendiment
1.6. Cos adaptat a la funció
1.7. Detecció de factors tòxics
1.8. De l'esport a la vida diària
1.9. Diari personal: els teus orígens i rol familiar (Experiencial)

2. La psicologia de l'esport al servei de l'esport d'elit

2.1. Història de la psicologia de l'esport
2.2. Les etapes evolutives de l'esportista
2.3. L'entrenament psicològic
2.4. La gestió de grups
2.5. Les creences, estereotips i prejudicis
2.6. La motivació
2.7. Les emocions
2.8. L'atenció
2.9. Diari personal: regles i mites (Experiencial)

3. La família i les organitzacions, sistemes de pertinença dels esportistes d'elit. Una mirada a la complexitat relacional i emocional
3.1. La família: nucli de convivència i desenvolupament
3.2. Estructura familiar: sistema i subsistemes
3.3. Funcionalitat i disfuncionalitat. Canvis i dificultats en les famílies d'avui
3.4. Les organitzacions. El comportament organitzacional
3.5. Contextualització de l'elecció de la trajectòria com a esportista. Regles, mites i rituals en les famílies. Com es concreten en les famílies dels esportistes d'elit?
3.6. Expectatives explícites i implícites entre i sobre els diferents membres de la família. La presa de decisions entre el deure i el voler
3.7. Les organitzacions esportives i la influència en la trajectòria de l'esportista d'elit
3.8. Regles, mites i rituals en les organitzacions esportives
3.9. Diari personal. El genograma trigeneracional i les hipòtesis relacionals (Experiencial)

4. La tutoria en l'esportista
4.1. Què és la tutoria
4.2. Treball multidisciplinar
4.3. Alguns programes de tutorització existents a Espanya (PROAD, SAI, Tutoresport)
4.4. Normativa i regulació de la convivència
4.5. Període d'adaptació
4.6. Hàbits de vida saludables
4.7. El treball tutorial. La retirada esportiva
4.8. La funció del símptoma en l'univers emocional (Experiencial)

5. L'ètica en la formació d'esportistes
5.1. Aproximació a l'ètica de l'esport: temes i debats fonamentals
5.2. Elements per a una ètica de la competició esportiva
5.3. L'ideal de l’esport com a perfecció ètica i la realitat de l'esport de competició com a negoci
5.4. El dopatge: entre la realitat i el tabú
5.5. Aproximació a l'ètica de l'esport: temes i debats fonamentals
5.6. Elements per a una ètica de la competició esportiva
5.7. L'ideal de l’esport com a perfecció ètica i la realitat de l'esport de competició com a negoci
5.8. El dopatge: entre la realitat i el tabú
5.9. Diari personal (Experiencial)

Presentació
Objectius
Destinataris
Quadre docent
Descomptes i beques
Testimonial ex-alumnes