Postgrau en Atenció Integral a l'Esportista d'Alt Rendiment

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Objectius

El Postgrau pretén que adquireixis competències per acompanyar l’esportista d’elit en el desenvolupament del seu talent perquè assoleixi els seus objectius tenint en compte la complexitat dels factors que intervenen en l’èxit. 

Més concretament, el curs persegueix objectius com ara:

 • Adquirir eines que permetin el diagnòstic dels factors físics i emocionals que poden limitar el rendiment de l’esportista.
 • Identificar les complexitats i dificultats de l’entorn de l’esportista d’elit per poder intervenir adequadament en el procés d’acompanyament.
 • Familiaritzar-se amb aspectes sanitaris de l’entorn de l’esport d’elit: equip sanitari, mesuradors de salut, etiologia de les lesions més comunes, factors de risc, etc.
 • Adquirir habilitats per detectar condicionants potencials de lesió de la persona i el seu entorn.
 • Conèixer les estratègies alimentàries i d’hidratació per augmentar el rendiment.
 • Adquirir tècniques i estratègies per optimitzar les habilitats psicològiques de l’esportista d’alt nivell i millorar-ne el rendiment.
 • Empatitzar amb la situació emocional de l’esportista per realitzar un bon acompanyament.
 • Acompanyar els esportistes per aprendre nous patrons de comportament, adoptant una disposició emocional adequada per assolir els seus objectius.
 • Desenvolupar la capacitat d’anticipar-se a les necessitats de l’esportista mitjançant mètodes per a l’organització de l’activitat i del procediment.
 • Adaptar-se a les circumstàncies canviants i dinàmiques de l’esportista i el seu entorn.
 • Aprendre a argumentar raonadament les decisions des d’una visió general de temes implicats en l’ètica esportiva i la seva influència en el desenvolupament de l’esportista.
 • Millorar la comunicació i la coordinació de tots els agents amb qui interacciona l’esportista per aconseguir la seva formació integral.
Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques
Testimonial ex-alumnes