Postgrau en Atenció Infermera en Cures Pal·liatives

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Programa

1. Cures infermeres en l’atenció a la persona al final de vida. Història i entorn actual
1.1. Context actual de les cures pal·liatives. Història i transicions conceptuals i recursos assistencials.
1.2. La mort a la societat.
1.3. Característiques de la situació de malaltia avançada i progressiva.
1.4. Procés d’atenció.
1.5. La comunicació en la relació terapèutica. Procés de comunicació de males notícies en cures pal·liatives.
1.6. La família com a subjecte d’atenció.
1.7. Treball en equip.
1.8. Ètica de la cura. La presa de decisions en un equip: dilemes ètics.
1.9. Organitzacions de les cures pal·liatives.
1.10. Processos de pèrdua i dol. Implicacions emocionals i pràctica assistencial.

2. Pràctica infermera i problemes de salut més prevalents
2.1. Sistemes d’avaluació en cures pal·liatives.
2.2. Elaboració del pla terapèutic en cures pal·liatives.
2.3. Dolor com a experiència multidimensional.
2.4. Experiències de models conceptuals des de la disciplina infermera en l’atenció de pacients amb malaltia avançada.
2.5. Síndromes doloroses.
2.6. Dolor episòdic.
2.7. Dolor neuropàtic.
2.8. Símptomes digestius.
2.9. Símptomes respiratoris.
2.10. Símptomes neuropsicològics.
2.11. Símptomes sistèmics.
2.12. Símptomes d’últims dies.
2.13. Sedació pal·liativa.
2.14. Urgències en cures pal·liatives.

3. Instruments de suport al professional: gestió del coneixement i de les emocions
3.1. Metodologia de la investigació en cures i evidència científica.
3.2. Cerques bibliogràfiques aplicades.
3.3. Treball en equip.
3.4. Aprenentatge organitzacional.
3.5. Instruments i actituds que afavoreixen el treball en equip.
3.6. Implicacions personals i pràctica assistencial.
3.7. Comunicació i informació. Anàlisi de les pròpies emocions.
3.8. Artteràpia i musicoteràpia com a instruments de l’expressió de sentiments.

4. Estància formativa i treball final
4.1. Estància formativa o pràcticum
4.2. Projecte final
Estància formativa o pràcticum de 50 hores en un equip específic de cures pal·liatives en l’àmbit hospitalari, sociosanitari o en atenció domiciliaria (a escollir pel participant).
El treball final serà un projecte de millora en l’atenció al pacient i la família en l’àmbit de treball del participant

Presentació
Objectius
Destinataris
Quadre docent
Sortides professionals
Descomptes i beques