Postgrau en Atenció Infermera en Cures Pal·liatives

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Sortides professionals

Algunes de les sortides professionals del Postgrau en Atenció Infermera en Cures Pal·liatives són les següents:

  • Equips pal·liatius especialitzats en l’atenció al pacient i la família al final de la vida.
  • Equips pal·liatius en hospitals i clíniques.
  • Equips pal·liatius d’atenció domiciliària (atenció primària).
  • Equips pal·liatius en centres residencials.
  • Equips pal·liatius en centres sociosanitaris.
Presentació
Objectius
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques