Postgrau en Atenció Infermera en Cures Pal·liatives

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Objectius

  • Adquirir els coneixements i les habilitats infermeres i les actituds per oferir cures pal·liatives al pacient i la seva família.
  • Desenvolupar accions que fomenten la participació del pacient en la presa de decisions al final de la vida.
  • Construir plans de cures individualitzats adaptats a les necessitats del pacient i de la família en la situació de malaltia avançada i al final de la vida.
  • Dominar les diferents eines de comunicació per establir relacions terapèutiques amb les persones que es troben a l’etapa final de la vida i amb els seus familiars.
  • Autoconeixement i gestió de les pròpies emocions en la tasca assistencial en cures pal·liatives.
  • Identificar la influència de les pròpies pèrdues en la construcció de la cura al final de la vida.
  • Identificar les línies prioritàries i susceptibles de la investigació al final de vida per contribuir a la millora de la cura.
Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent
Sortides professionals
Descomptes i beques