Postgrau en Atenció Infermera en Cures Pal·liatives

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Presentació

Coorganitzat amb:

ico

 

 

En l’actualitat, a la nostra societat, un alt percentatge de pacients i les seves corresponents famílies precisen d'una atenció pal·liativa en el decurs d'una malaltia crònica, de llarga durada i/o de final de vida.

El Postgrau en Atenció Infermera en Cures Pal·liatives està adaptat a aquest requeriment actual de la població i respon a la necessitat d’especialistes que han de donar resposta a aquestes cures, des de qualsevol àmbit assistencial (AP, hospitalari, sociosanitari i residencial).

El programa, amb un clar enfocament professionalitzador, està dissenyat i impartit en col·laboració amb l’Institut Català d’Oncologia (ICO) i compta amb un equip multidisciplinari de professionals de renom i àmplia experiència en el sector, els quals proporcionen a l’infermer/a una formació professional avançada, especialitzada i rigorosa perquè desenvolupi i millori la seva pràctica clínica en cures pal·liatives i ajudi al pacient i a la seva família a superar la situació de final de la vida de la millor manera possible.

Des d’un enfocament de treball en equip i seguint el procés assistencial, el programa s’organitza en tres grans blocs: els principis de la cura infermera i les cures pal•liatives, la pràctica infermera en els problemes de salut més prevalents en aquesta etapa vital i la relació d’ajuda com a instrument essencial de l’atenció en situacions en les quals el sofriment i la pèrdua estan molt presents.

Acreditació acadèmica

Diploma d'Especialització/de Postgrau en Atenció Infermera en Cures Pal·liatives per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.

Objectius
Destinataris
Programa
Quadre docent
Sortides professionals
Descomptes i beques