Postgrau en Arquitectura Bioclimàtica i Cooperació Internacional

Quadre docent
Direcció

Sra. Lila Herrera

Coordinació

Sr. Antoni Fonseca i Casas
DEA (Diploma d’Estudis Avançats) en Arquitectura i Enginyeria. Postgrau en Rehabilitació Energètica. Professional Acreditat LEED.

Quadre docent
Sr. Micheel Wassouf
Llicenciat en Arquitectura.

Sr. Oliver Style
Màster en Ciència, Arquitectura i Energia.

Sr. Emmanuel Adriaan Pauwels
Professional Acreditat LEED especialitzat en el disseny i la construcció d'edificis.

Sr. David Pérez
Associat Verd LEED (LEED Green Associate). Màster en Product Management (EADA).

Sr. Alfonso Godoy
Màster en Arquitectura Sostenible. Llicenciat en Arquitectura.

Sr. Ulrich Cotterlaz
Enginyer tèrmic llicenciat a l'INSA de Lyon. Especialista en construcció amb palla i adob.

Sr. Antoni Márquez
Màster en Tecnologies de Climatització i Eficiència Energètica en Edificis. Professional Acreditat LEED. Enginyer industrial.

Sr. Albert Juan
Màster en Eficiència Energètica. Enginyer industrial. Enginyer tècnic industrial en Electrònica.
Presentació
Objectius
Destinataris
Programa