Postgrau en Arquitectura Bioclimàtica i Cooperació Internacional

Presentació

L’arquitectura bioclimàtica i sostenible és una realitat. No es pot dissenyar res sense tenir en compte l’entorn, el clima, els materials que s’empraran, els recursos hídrics de què es disposa, i les energies que s’utilitzaran en el projecte.

En aquest postgrau aprendràs els criteris generals i les bases que cal tenir en compte en un projecte i en un disseny bioclimàtics. També aprendràs a realitzar una ACV (Anàlisi del Cicle de Vida) dels materials complerts (els conceptes a tenir en compte i els softwares que es poden utilitzar), i obtindràs els coneixements necessaris per a saber els càlculs que s'han de fer per a controlar els sistemes hídrics, les bases dels sistemes energètics renovables que s'han d'aplicar, i els criteris i actuacions que són necessaris per tal d’afrontar amb èxit projectes de cooperació internacional i en zones d’emergència i d'exclusió social.

El sistema de formació és totalment online i permet flexibilitat d'horari i d’ubicació, l’alumne pot avançar segons la seva disponibilitat, etc. Els alumnes disposen d'una aula de discussió interna, d'un sistema de consultes online, de documentació digital, de vídeos de seguiment, de sortides de camp virtuals, d'explicacions teòriques, de videoconferències (classes online virtuals en directe) i d'entrevistes a professionals del sector.

Els encarregats d'impartir les classes del postgrau, que té una finalitat pràctica i professionalitzadora, són professionals específics del sector i investigadors amb un grau d'expertesa destacat, que tenen l’objectiu d’obrir noves línies professionals a l’alumnat mitjançant l'adquisició de noves capacitacions i la creació de nous contactes amb empreses del sector.

Acreditació acadèmica

Diploma d'Especialització/de Postgrau en Arquitectura Bioclimàtica i Cooperació Internacional per l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.

Objectius
Destinataris
Programa
Quadre docent