Postgrau en Arquitectura Bioclimàtica i Cooperació Internacional

Destinataris

Arquitectes, enginyers de l'edificació i enginyers en general.

Qualsevol tècnic i professional interessat en la matèria.

Presentació
Objectius
Programa
Quadre docent