Postgrau en Arquitectura Bioclimàtica i Cooperació Internacional

Modalitat On-line
Idioma Castellà
Inici curs 24 d' octubre de 2019
Final curs 06 d' abril de 2020
Preu 2550
(Inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona)
Tres raons per escollir-lo
  • Control de la normativa internacional sobre materials, coneixements sobre sistemes de construcció alternatius i sobre sistemes d’actuació en zones d’emergència i en zones en desenvolupament.
  • Domini dels softwares internacionals del sector que s'utilitzen per a realitzar una Anàlisi del Cicle de Vida, i dels softwares d’energies renovables, de sistemes hídrics i de taules de càlcul.
  • Els encarregats d'impartir les classes del postgrau són professionals i investigadors, i també hi participen empreses especialitzades.
Presentació
Objectius
Destinataris
Programa
Quadre docent