Postgrau en Anàlisi i Intervenció Socioambiental: Entorns Urbans, Comunitat i Sostenibilitat

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Objectius

  • Aportar coneixements, tècniques i instruments per a la interpretació, l'avaluació, la participació i la intervenció socioambiental, en entorns urbans des de l'àmbit de l'hàbitat al de la comunitat.
  • Facilitar una base comuna de conceptes, llenguatge i pràctica desenvolupant les competències bàsiques i el conjunt d'habilitats necessàries per poder dur a terme, des dels respectius perfils professionals, per a futurs treballs aplicats que requereixin una col·laboració inter/transdisciplinària.
Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques